Indeling van de Gebouwen - Overzicht Bouwnummers

  • Er zijn 3 gebouwen met dezelfde indeling. Deze gebouwen zijn aangeduid met de letters A, B en C.

  • De verkoop van gebouw C volgt nadat de gebouwen A en B verkocht zijn.

  • Als u op een gebouw klikt, krijgt u een volledig overzicht van de bouwnummers, per verdieping, per gebouw.

  • De pijltjes aan de gebouwen geven de entreezijde van het gebouw aan.

  • De grote pijl linksboven geeft de noordzijde aan.

Overzicht Bouwnummers - Gebouw A

Overzicht Bouwnummers - Gebouw B

Overzicht Bouwnummers - Gebouw C - nog niet beschikbaar