Technische Omschrijving

Technische omschrijving nieuwbouw 28 appartementen “BUTEO” te Lelystad d.d. 5 december 2023.

De 28 appartementen zijn gesitueerd in 1 blok en bevinden zich op de eerste, tweede en derde verdieping. De fietsenberging en 8 units voor commerciële doeleinden bevinden zich tevens in dit blok op de begane grond.

Belangrijk is dat de appartementen worden uitgevoerd conform de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

1. Indeling van de woning

Het gebruiksoppervlak bestaat uit:

 • hal/entree/garderobe (verkeersruimte);
 • meterkast water, elektra, telecom en meterkast stadswarmte
 • toilet (toiletruimte); daar waar van toepassing, conform de technische tekening in de verkoopbrochure (afhankelijk van het woningtype)
 • woonkamer/keuken en bij een aantal appartementen gecombineerd met slapen (verblijfsruimte);
 • slaapkamer(s) daar waar van toepassing afhankelijk van type appartement (verblijfsruimte);
 • badkamer (badruimte);
 • berging / cv – ruimte (technische ruimte).

2. Maatvoering

De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wandafwerking, plinten aftimmering etc. Ondanks de nauwkeurige afwerking van de details, constructies, maatvoering materialen, en dergelijke kunnen er afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in de tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Peil van de woning

Het peil -p- van de woning, waar alle hoogtematen van gemeten worden, is de bovenkant van de afgewerkte bouwkundig begane grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de Gemeente Lelystad.

4. Grondwerk

Voor het ontgraven van de bouwput, de aanleg van de funderingen en dergelijke worden de nodige grondwerken verricht. De tuinen worden afgewerkt met, uit de ontgraving verkregen, uitkomende grond.

5. Riolering

De riolering wordt uitgevoerd in pvc. Het systeem is een gescheiden stelsel welke wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering.
In de appartementen worden afvoerleidingen aangelegd naar alle lozingstoestellen in de keuken, het toilet (indien het type appartement is voorzien van een apart toilet), de badkamer, de opstelplaats voor wasmachine en de condens-afvoer van de cv-installatie.

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is. Het rioleringssysteem wordt belucht.

Aansluitingen op riolering in appartementen:

 • 1 st. aanrecht
 • 1 st. vaatwasser
 • 1 st. toilet in badkamer (indien van toepassing, afhankelijk van type appartement)
 • 1 st. douche
 • 1 st. toilet in aparte wc (indien van toepassing, afhankelijk van type app.)
 • 1 st. fontein in aparte wc (indien van toepassing, afhankelijk van type appartement)
 • 1 st. wastafel in badkamer
 • 1 st. wasmachine

Aansluiting op riolering van algemene ruimtes:

 • 1 st. uitstortgootsteen in werkkast
 • 1 st. afvoerpunt bij hydrofoor installatie

6. Hemelwaterafvoer

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een gescheiden gemeentelijk rioleringsstelsel.

7. Bestratingen / beplantingen

Opgenomen worden de verhardingen rondom het appartementengebouw conform de situatietekening zoals opgenomen in de verkoopbrochure en de beplanting.

8. Parkeervoorziening

Parkeren auto’s

Parkeren op openbaar terrein in de directe omgeving van het woongebouw aan de zij- en achterkant van de A.H. vestiging en op openbaar terrein aan de Waterbies. Hier zijn door de Gemeente Lelystad parkeerplaatsen gerealiseerd.

Fietsparkeren

Fietsen parkeren in gemeenschappelijke fietsenberging e.e.a. conform Gemeente Amsterdam Bouwbrief.

Aantal plaatsen per appartement conform splitsingsakte notaris.

9. Funderingen

Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt de fundering toegepast, die bestaat uit gewapend betonnen funderingsbalken en funderingspoeren. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd.

10. Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit deels prefab betonnen wanden, deels kalkzandsteen wanden en prefab betonnen kolommen op de begane grond, in het werk gestorte verzwaarde constructieve betonbalken onder de 1e verdiepingsvloer gecombineerd met stalen liggers. De vloeren van de begane grond worden uitgevoerd als prefab betonnen kanaalplaatvloer. De verdiepingen en dakvloer als prefab betonnen breedplaatvloer welke in het werk worden afgestort met beton.

Op de verdiepingen bestaat de hoofddraagconstructie uit kalkzandsteen wanden.

De lift put wordt uitgevoerd in gewapend beton. De liftkern is opgetrokken in kalkzandsteen evenals de dragende wanden op de verdiepingen.

11. Gevels

De nieuwbouw is vormgegeven in 2 kleuren metselwerk. De plint van het gebouw wordt uitgevoerd in staand metselwerk in een donkere steen. De opbouw met een lichte steen en voorzien van betonnen spekbanden en betonnen gevelafdekkers.

De prefab betonnen balkonplaten voorzien van esthetische lijsten overeenkomstig de impressies en voorzien van lamellen hekwerken.

Voor de isolatie van de gevels, de uitwendige scheidingsconstructie, wordt isolatie van voldoende dikte toegepast, welke zorgt voor een Rc-waarde van de gevel van minimaal Rc=4,7 m2K/W.

12. Daken

De daken van het appartementengebouw worden voorzien van een afschotisolatie welke wordt bedekt met een bitumineuze dakbedekking. De warmteweerstand van de dakconstructie zal een Rc-waarde hebben van tenminste 6,3 m2K/W.

13. Gevelkozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen van de commerciële ruimtes op de begane grond worden vervaardigd van aluminium kozijnen. De hoofdentreedeur naar trappenhuis welke toegang geeft tot de appartementen wordt ook uitgevoerd in een aluminium kozijnen. Deze deur wordt v.v. een automatische deur opener.

In het kozijn naast de hoofdentreedeur zal het postkasten-, bellentableau worden geïntegreerd welke tevens is voorzien van een videofoon installatie.

De appartementen worden voorzien van kunststof gevelkozijnen v.v. de benodigde draaiende delen. Via een schuifpui kan het balkon bereikt worden. Uitzondering hier op zijn de buitenkozijnen welke worden uitgevoerd in een 30 minuten brandwerende uitvoering, deze zullen worden uitgevoerd in hout.

De buitenkozijnen worden v.v. HR++ beglazing e.e.a. conform de BENG berekening.

De kozijnen en deuren in de algemene ruimtes worden uitgevoerd in hardhout.

Hang en sluitwerk

Alle draaiende delen in de buitenkozijnen worden waar nodig voorzien van hang- en sluitwerk die voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Alle profielcilinders in de buitendeuren zijn per woning gelijk sluitend.

Alle draaiende ramen worden geplaatst als draaikiep uitvoering.

Zonwering:

Er wordt een berekening opgesteld, de zgn. BENG berekening. Uit deze berekening volgt waar evt. extra voorzieningen moeten worden aangebracht t.b.v. zonwering. In eerste instantie zal dit met zonwerende beglazing worden opgelost (ZTA waarde van 0,35 of zelfs 0,30). Indien dit niet toereikend is, zullen daar waar nodig, screens worden aangebracht.

14. Binnendeurkozijnen

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte stalen opdek binnendeurkozijnen v.v. bovenlicht en een afgeslankte bovendorpel. Alle bovenlichten worden v.v. glas met uitzondering van het bovenlicht boven de meterkastdeur en bergingsdeur, deze wordt v.v. een gelakt paneel.

De binnendeuren worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte vlakke opdek binnendeuren en voorzien van aluminium deurbeslag.

Onder de deuren worden géén (stof)dorpels aangebracht.

15. Binnenwanden

De niet –dragende binnenwanden worden uitgevoerd in zgn. lichte scheidingswanden, conform de eisen in het Bouwbesluit.

16. Plafond-, wand – en vloerafwerking

Dekvloeren

De dekvloeren in de appartementen worden voorzien van een zandcementdekvloer. De dikte is 70 mm. In de dekvloer worden leidingen opgenomen, dus er mag in de dekvloer absoluut niet gehakt, gespijkerd of geboord worden. Er worden voor de appartementen, in verband met keuzevrijheid geen vloerplinten geleverd en aangebracht.

De diverse ruimten in de appartementen worden uitgevoerd met vloerverwarming. Er wordt geadviseerd een vloerafwerking te kiezen die geschikt is voor de geleiding van vloerverwarming. Vraag dit ook na bij uw leverancier van de vloerafwerking.

Stukadoorwerk

Alle wanden in de woningen, met uitzondering van de meterkast en de betegelde wanden, worden behangklaar opgeleverd. Kwaliteit conform niveau 3 volgens Technisch Bureau Afbouw. Voordat de koper gaat behangen moet er wel een aantal voorbereidingen worden getroffen zoals kleine gaatjes vullen, stofvrij maken en een sterk zuigende ondergrond voorbehandelen. De meterkast wordt onafgewerkt opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spackspuitwerk, waarbij de V-naden in het zicht blijven. Dit geldt ook voor de plafonds in de centrale hal en gangzones.

Wand- en vloertegels

De wand- en vloertegels worden aangebracht in de volgende ruimten:

Toilet (indien van toepassing, afhankelijk van het type woning)

 • Wandtegels (afmeting 200x400mm) kleur wit, voegkleur zilvergrijs, hoogte tot circa 1.400mm.
 • Vloertegels (afmeting 300x300mm) kleur grijs, voegkleur grijs.

Badkamer

 • Wandtegels (afmeting 200x400mm) kleur wit, voegkleur zilvergrijs, hoogte tot plafond.
 • Vloertegels (afmeting 300x300mm) kleur grijs, voegkleur grijs. Het afschot goed en netjes aangebracht naar de doucheput.

Alle inwendige hoeken en aansluitingen op kozijnen worden gekit. Uitwendige hoeken worden v.v. een tegelprofiel, kleur wit.

Indien afwijkende wand- en vloertegels uitgezocht worden dan kan dit middels een showroomtraject waarover in onderstaande uitleg wordt gegeven.

Vloerafwerking

In het trappenhuis zullen vloertegels 300×300 mm aangebracht worden zowel op de begane grond alsook op de verdiepingen.

De bergingen op de begane grond incl. berging algemeen, hydrofoor-ruimte en fietsenberging worden v.v. een zandcement dekvloer welke wordt v.v. extra slijtvaste toevoeging.

Vensterbanken (waar van toepassing)

De vensterbanken worden uitgevoerd in een recht model werzalit, dikte ca. 2 cm

17. Badkamer en wc

Indien u aanpassingen of een compleet andere badkamer en/of wc wenst, dan kunt u hierin een keuze maken in het showroomtraject bij een nog nader te bepalen firma. Tegen meerprijs kunnen zij aan veel van uw wensen tegemoet komen, welke dan tijdens de bouw uitgevoerd kunnen worden.

18. Keuken

Standaard wordt de woning zonder keuken geleverd. Optioneel kan dit worden verzorgd, weliswaar zal de keuken na oplevering kunnen worden geplaatst en zal facturering rechtstreeks plaats vinden. De standaard aansluitpunten worden aangebracht conform de technische tekening van het betreffende type zoals in deze brochure opgenomen. Wel kunnen aansluitpunten gewijzigd worden naar gelang de keuken welke geplaatst zal gaan worden.

19. Trappen

De trappen in het trappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton. De betonnen treden blijven zichtwerk. Langs de trappen worden metalen leuningen aangebracht.

Buiten op de balkons worden metalen lamellen hekwerken aangebracht.

20. Beglazing en schilderwerk

De buitenkozijnen, ramen en deuren worden v.v. isolerende beglazing, HR++. Alle overige, niet genoemde glasopeningen worden v.v. blank glas. Daar waar nodig wordt de beglazing uitgevoerd in gelaagde beglazing conform de eisen in het Bouwbesluit.

De (brandwerende) houten buitenkozijnen worden aan de buitenzijde dekkend geschilderd in een kleur conform de kleur- en materialenstaat zoals in deze verkoopbrochure is opgenomen. Ook worden de houten kozijnen van de algemene ruimtes v.v. schilderwerk. Verder wordt er geen schilderwerk aangebracht.

21. Behangwerk

De woningen worden niet voorzien van behangwerk maar de wanden worden zogenaamd “behang klaar” opgeleverd. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, alvorens er kan worden behangen er voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht zoals het verwijderen van kleine oneffenheden, stofvrij maken en voorbehandelen van sterk zuigende ondergronden.

22. Waterinstallatie

Koudwaterleiding

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is bij de watermeter afsluit- en aftapbaar. Tappunten voor koud water worden voorzien bij:

 • keuken (t.b.v. keukenkraan en vaatwasser)
 • toilet (indien een aparte wc aanwezig is, afhankelijk van het type appartement)
 • fonteinkraan in het toilet (indien een aparte wc aanwezig is, afhankelijk van het type appartement)
 • toilet in badkamer (indien aanwezig, afhankelijk van het type appartement)
 • wastafel in de badkamer
 • douchemengkraan in de badkamer
 • opstelplaats voor een warmwatertoestel in de berging
 • wasmachinekraan in de berging

Tevens wordt er een aansluiting verzorgd in de algemene ruimte naar de werkkast:

 • 1 st. uitstortgootsteen in werkkast

Warmwaterleiding

Vanaf de stadswarmteruimte in het appartement worden leidingen gelegd naar de aansluitpunten van warmwatertappunten, te weten:

 • keuken (keukenkraan)
 • douchemengkraan in de badkamer
 • wastafelkraan in de badkamer

Alle waterleidingen zullen zoveel mogelijk in de vloer worden verwerkt waarbij goed rekening wordt gehouden met voorschriften aangaande legionella.

Vanaf de close up boiler naar de mengkraan van de uitstortgootsteen in de algemene werkkast wordt een warmwaterleiding aangebracht.

Tevens wordt er een aansluiting verzorgd in de algemene ruimte naar de werkkast:

 • 1 st. uitstortgootsteen in werkkast

23. Sanitair

Het sanitair wordt standaard geleverd van het fabricaat Villeroy & Boch in de kleur wit. De verchroomde kranen worden aangebracht van het fabricaat Hansgrohe o.g.

De toiletruimte (indien een aparte wc aanwezig is, afhankelijk van het type appartement) bestaat uit:

 • een porseleinen wandcloset met bijbehorend spoelreservoir en bedieningspaneel
 • een kunststof zitting met deksel
 • een porseleinen fontein met verchroomde bekersifon aangesloten op een afvoer weggewerkt in de muur
 • een verchroomde fonteinkraan

De badkamer bestaat uit:

 • een thermostatische douchemengkraan
 • een douche-glijstangcombinatie
 • een afvoerputje aangelegd in een tegelvloer welke op afschot wordt aangebracht.
 • een porseleinen wastafel met verchroomde bekersifon, afvoer weggewerkt in de muur;
 • een verchroomde wastafelmengkraan
 • een spiegel
 • een porseleinen wandcloset met bijhorend spoelreservoir, een bedieningspaneel en een kunststof zitting met deksel (indien een toilet aanwezig, afhankelijk van het type appartement)

24. Centrale verwarming

De appartementen worden aangesloten op het stadswarmtenet welke zorgt voor verwarming en voor warm tapwater. Voor deze installatie is een separate warmtekast in de woning gesitueerd volgens de eisen van het warmte leverend bedrijf op de positie volgens de tekeningen.

De verwarming gebeurd met een laagtemperatuur verwarming systeem middels vloerverwarming.

Er wordt rekening gehouden met het kunnen behalen van onderstaande ruimtetemperaturen bij een buitentemperatuur < -10 graden Celsius en een windsnelheid < 5 m/sec.

 • woonkamer: 20°C
 • keuken: 20°C
 • hal: 15°C
 • slaapkamers: 18°C
 • badkamer 21°C
 • toilet 15°C (indien van toepassing, afhankelijk van type appartement)
 • berging 15°C

25. Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over een aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. De installatie wordt uitgevoerd volgens het centraaldozensysteem. De leidingen worden voor zover mogelijk weggewerkt in de wanden en vloeren, behalve in de bergruimtes en de meterkast.

Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke worden uitgevoerd in kunststof inbouw. De hoogte van de wandcontactdozen worden:

 • Wandcontactdozen woonkamer en slaapkamers 300 mm + (tenzij deze worden gecombineerd met een lichtschakelaar)
 • Wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars 1.050 mm +
 • Wandcontactdozen boven aanrechtblad 1.250 mm +
 • Wandcontactdoos wasmachine 1.250 mm +
 • Wandcontactdoos t.b.v. een lichtpunt in een wasemkap 2.250 mm +
 • Wandcontactdozen overige en schakelaars 1.050 mm +
 • Aansluitpunt buitenverlichting 2.000 mm +

Alle verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes wordt middels LED verlichting uitgevoerd.

Woonkamer/keuken

 • 2 x lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar conform technische tekening (1 x woonkamer en 1 x keuken)
 • 3 x dubbele wandcontactdozen conform technische tekening
 • 1 x UTP aansluiting t.b.v. internet/tv
 • 2 x dubbele wandcontactdoos boven aanrechtblok
 • 4 x een enkele wandcontactdoos (t.b.v. koelkast, afzuigkap, vaatwasser en magnetron)
 • Een perilex kookgroep (2 x 230V groep gecombineerd)
 • 1 x aansluitpunt thermostaat en CO2 meter van mechanische ventilatie.
 • 1 st. buitenwandlichtpunt op balkon/dakterras v.v. schakelaar
 • 1 x videofoon

Hal

 • lichtpunt(en) (centraaldoos) op wisselschakeling (tenzij anders aangegeven) met 2 (wissel)schakelaars conform technische tekening
 • een enkele wandcontactdoos naast lichtschakelaar (wissel- schakelaar) conform technische tekening
 • rookmelder op lichtnet

Meterkast

 • 1 x een dubbele wandcontactdoos
 • Draadloze deurbelinstallatie
 • Standaard groepenkast v.v. aarding

Toilet (indien een toilet aanwezig, afhankelijk van het type appartement)

 • Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar

Slaapkamer 1 (indien van toepassing)

 • 1 x dubbele wandcontactdoos conform technische tekening
 • Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
 • 1 x UTP aansluiting met dubbele wcd t.b.v. internet/tv

Slaapkamer 2 (indien van toepassing)

 • 2 x dubbele wandcontactdoos conform technische tekening
 • Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar

Badkamer

 • 1 x dubbele wandcontactdoos
 • Lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar
 • 1 x wandlichtpunt achter spiegel op enkele schakelaar

Berging

 • 1 x enkele wandcontactdoos, gecombineerd met lichtschakelaar
 • een lichtpunt (centraaldoos) op enkele schakelaar gecombineerd met enkele wandcontactdoos
 • 5 x enkele wcd t.b.v. wasmachine, droger, vloerverwarming, warmtepomp en ventilatie unit

Gevel

 • 1 x buitenlichtpunt op balkon/terras
 • Bij de voordeuren worden buitenverlichtingspunten met armatuur aangebracht welk centraal geschakeld wordt in de CVZ.

(Fietsen)berging op begane grond

 • 1 x armatuur op bewegingssensor waardoor deze automatisch aan en uit gaat
 • een enkele wandcontactdoos
 • de berging wordt gevoed vanuit de CVZ.

Rookmelder

De woningen zijn voorzien van (een) rookmelder(s) die zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Deze (ook het aantal) worden aangebracht conform de wet- en regelgeving

In de algemene ruimtes en in het trappenhuis worden voldoende lichtpunten met armaturen aangebracht. Tevens wordt er volgens de eisen gezorgd voor de aanleg van voldoende noodverlichtingsarmaturen

Berging algemeen

 • 1 st. lichtpunt v.v. 1 st. armatuur geschakeld op lichtschakelaar
 • 1 st. dubbele wandcontactdoos algemeen
 • 1 st. enkele wandcontactdoos t.b.v. boiler

hydrofoorruimte

 • 1 st. lichtpunt en v.v. 1 st. armatuur geschakeld op lichtschakelaar
 • 1 st. aansluitpunt t.b.v. hydrofoor

Meterkast

 • 1 st. groepenkast v.v. aarding met de benodigde groepen en aardlekschakelaar(s)
 • 1 st. dubbele wandcontactdoos algemeen

Lift

 • 1 st. aansluitpunt t.b.v. lift
 • 1 st. aansluitpunt noodverlichting

26. Mechanische ventilatie

De ventilatie van de woning geschiedt middels een WTW installatie. E.e.a. overeenkomstig een berekening conform de eisen in het Bouwbesluit. De inblaas en afzuigpunten zijn voorzien van ventielen. In de woonkamer is een bedieningsschakelaar ten behoeve van de regeling van het systeem aangebracht.

Onder de binnendeuren een spleetopening behouden van ca. 20 á 30 mm ten opzichte van de bovenkant cement dekvloer.

27. Telecommunicatievoorzieningen

Ter voorbereiding op de aansluiting op het telefoonnet/internet is een mantelbuis opgenomen als invoer in meterkast.

28. Aansluitingen water/elektra

De zogenaamde aansluitkosten voor het verkrijgen van water/elektra zijn opgenomen in de VON-prijs.

29. Schoonmaken

De hele woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd.

Belangrijk:

 • De op tekening aangegeven maatvoeringen zullen uiteraard zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Deze maten kunnen afwijken (door bijvoorbeeld het verwerken van natuurlijke materialen op een ambachtelijke wijze) en geven geen aanleiding tot klachten of weigering van de oplevering.
 • Als tekeningen en technische omschrijving strijdig zijn dan is de technische omschrijving maatgevend. Tekst gaat voor tekening.
 • Zoals reeds vermeld wordt er onder andere gewerkt met natuurlijke materialen, die ambachtelijk worden verwerkt.
 • Tip: de eerste periode is er bouwvocht in uw woning aanwezig. Dat kan ervoor zorgen dat er verkleuringen of vocht- en schimmelplekken op het behang komen. Ook zijn krimpscheuren niet te voorkomen. Om dit te beperken, kunt u het beste regelmatig matig stoken en tegelijk goed ventileren totdat het meeste vocht is verdampt.

Kleur- en materialenstaat exterieur

Gevels algemeen Kunststof en indien brandwerende RAL ?
Gevels (spekbanden en betonplaat) uitvoering dan hout Zwart (mat)
Kozijnen appartementen algemeen Kunststof Grijs naturel
Kozijnen pui/balkons overig Kunststof RAL ?
Kozijnen trappenhuis/entree bgg Aluminium Grijs naturel
Kozijnen toegang berging bgg Aluminium RAL ?
Entreekozijnen appartementen Kunststof en indien brandwerende uitvoering dan hout Zwart (mat)

Kleur- en materialenstaat interieur

Gevels algemeen Kunststof en indien brandwerende RAL ?
Gevels (spekbanden en betonplaat) uitvoering dan hout Zwart (mat)
Kozijnen appartementen algemeen Kunststof Grijs naturel
Kozijnen pui/balkons overig Kunststof RAL ?
Kozijnen trappenhuis/entree bgg Aluminium Grijs naturel
Kozijnen toegang berging bgg Aluminium RAL ?
Entreekozijnen appartementen Kunststof en indien brandwerende uitvoering dan hout Zwart (mat)

Afwerkstaat appartementen

Gevels algemeen Kunststof en indien brandwerende RAL ?
Gevels (spekbanden en betonplaat) uitvoering dan hout Zwart (mat)
Kozijnen appartementen algemeen Kunststof Grijs naturel
Kozijnen pui/balkons overig Kunststof RAL ?
Kozijnen trappenhuis/entree bgg Aluminium Grijs naturel
Kozijnen toegang berging bgg Aluminium RAL ?
Entreekozijnen appartementen Kunststof en indien brandwerende uitvoering dan hout Zwart (mat)

Appartementencomplex 'Buteo' met commerciële plint

In de woonwijk Warande in Lelystad
Geïnteresseerden kunnen zich direct online

INSCHRIJVEN